1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Konfiguracija aplikacijskih servisov
  5. Messenger servis

Messenger servis

Upravlja obvestila, pojavna okna znotraj EBA DMS klienta ter sistemska obvestila po e-pošti, prav tako pa se koristi za pošiljanje dokumentov po e-pošti (opcija v EBA DMS klientu – Datoteka>Pošlji po elektronski pošti).

Večje število obvestil se združi v eno sporočilo, tako da uporabniki ne dobivajo cele gore sporočil za vsako obvestilo posebej.

Sporočila se shranijo lokalno na streniku, kjer so nameščeni EBA aplikacijski servisi in se hranijo v .xml formatu, preden so poslana naslovnikom.

Sistemska in vsa ostala obvestila se prav tako pošilja preko tega servisa.

Da bi lahko zagotovili vso to delovanje, mora biti EBA messenger servis povezan z vašim poštnim (SMTP) strežnikom.mNastavitve SMTP strežnika vnesete preko EBA DMS klienta, v meniju Administracija>Obveščanje:

Nastavitev obveščanja

General settings

  • Port: Privzeta vrata so 8078. Bodite pozorni, če imate ta vrata že zasedena ali pa če imate nameščenih več instanc EBA aplikacijskih servisov. V tem primeru mora imeti vsaka isntanca svoja vrata.
  • Server name or address: IP naslov ali ime strežnika, kjer poganjamo EBA aplikacijske servise.

Schedule

  • Messages folder: Nastavimo, kam želimo shranjevati sporočila (xml format). Privzeto se nastavi pot, izbrana ob namestitvi.

Service Logs

Tu se nadzirajo vse aktivnosti, v zvezi s samim servisom. Če je servis neodziven oziroma “pade”, potem bo zaznamba v teh zapisih.

Messaging and Log setting

Vsak servis ima seznam možnih napak z definirano prioriteto, za vsako izmed teh pa lahko nastavite, da vam sistem pošlje obvestilo, če do napake pride.

V razdelku Logging lahko nastavljamo, kam se logi zapisujejo ter za koliko dni se hranijo.

Nastavljamo tudi nivo logiranja, privzet nivo je Debug.

Kako vam lahko pomagamo?