1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Sistem pooblastil
  5. Uporabniki

Uporabniki

 Uporabniki ali pooblaščenci so v sistemu EBA DMS ključnega pomena in so vsi tisti, ki se v sistem EBA DMS lahko prijavijo in delajo z dokumenti v skladu s svojimi pooblastili. Vsak uporabnik dobi svoje uporabniško ime, geslo in digitalni certifikat, ki nadomesti njegov lastnoročni podpis.

Da se uporabnik lahko prijavi v sistem, mora biti razporejen na delovno mesto, lahko je razporejen na več delovnih mest.

Njegova pooblastila so vezana na delovno mesto – dva uporabnika, ki sta na istem delovnem mestu, imata enake pravice nad dokumenti.

Če je uporabnik dodeljen na več delovnih mest, so njegova pooblastila unija pravic vseh delovnih mest, na katera je dodeljen.

Vsak uporabnik je odgovoren za svoja dejanja, ki jih izvaja v sistemu. Akcije, ki se izvajajo nad dokumenti, se beležijo in se lahko uporabijo kot dokazi.

Vloge uporabnikov:

Slika 1: Vloge uporabnikov

Vrhovni upravitelj

Vrhovni upravitelj je uporabnik, ki ima največ pooblastil in nastavlja vse sistemske parametre programa, administrira in upravlja s sistemom EBA DMS. 

Ima tudi edini možnost ročno prožiti funkcijo pošlji-prejmi, ki skrbi za izmenjavo dokumentov – njihov prejem in pošiljanje.

Običajno je to uporabnik, s katerim smo registrirali podjetje v agenciji EBA. Ta uporabnik je tako pooblaščeni uporabnik podjetja, ki je zapisan tudi v agenciji EBA in ima edini možnost oziroma pravico ročnega proženja funkcije pošlji/prejmi.

Vrhovnega upravitelja je možno spremeniti oz. določiti dodatno osebo, da ima enake pravice. 

To lahko storijo samo uporabniki, ki imajo pravico upravitelja. Novi vrhovni upravitelj mora uporabljati kvalificiran certifikat, sprememba vrhovnega upravitelja pa se zabeleži na agenciji EBA.

Vrhovni upravitelj je tudi edina pooblaščena oseba za komuniciranje s podjetjem EBA d.o.o., razen, če je v pogodbi oz. pisno s strani naročnika pooblaščena druga oseba.

Upravitelj

Ima tako kot vrhovni upravitelj pooblastila za nastavljanje sistemskih parametrov programa, upravljanje z uporabniki in pooblastili, itd.

Upraviteljev je lahko več, uporabljajo lahko interne certifikate. Upravitelj prav tako dobi pravice uporabnika, vložišča in splošnega iskanja. Najde lahko katerikoli dokument.

Za razliko od vrhovnega upravitelja ne sme spreminjati vloge za spremembo članstva podjetja v agenciji EBA in ne more prožiti funckije Pošlji/ prejmi.

Uporabnik

Običajno imajo EBA DMS uporabniki označeno vlogo “Uporabnik”, kar pomeni, da lahko v svoji virtualni pisarni obdelujejo samo tiste dokumente, za katere so pooblaščeni. Ne morejo pa upravljati s sistemom EBA DMS.

Ekspedit/vložišče

Uporabnik, ki bo delal v  skenirnici mora imeti to vlogo posebej označeno.

S to vlogo ima uporabnik posebno pravico, ki omogoča vpogled samo v vložišče – nima svoje virtualne pisarne. Tak uporabnik lahko iz vložišča razporeja dokumente po podjetju ter spremlja in ureja dnevnik prejete in izdane pošte.

Pošta, ki pridev sistem EBA DMS elektronsko, ki se skenira ali je zajeta prek EBA Tiskalnika se avtomatsko zabeleži v dnevnik , tista, ki  v sistem EBA DMS ni bila zajeta, pa se lahko ročno vpiše v ta dnevnik.  

Vloga Ekspedit/ Vložišče uporabniku omogoči vpis podjetja v EBA imenik podjetij.

Razvoj projektov

Uporabnik s to vlogo ima omogočen razvoj skriptnih projektov znotraj sistema EBA. S skriptami je možno v EBI razvijati dodatne funkcionalnosti.

Članki

Kako vam lahko pomagamo?