1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Sistem pooblastil
  5. Uporabniki
  6. Upravljanje uporabnikov

Upravljanje uporabnikov

Uporabnike upravljamo v meniju Administracija>Sistem pooblastil>Uporabniki.

V polju vidimo seznam uporabnikov v tabeli, skupaj z nekatermini informacijami:

Ime – Ime uporabnika
Uporabniško ime – uporabniško ime za prijavo v sistem
Certifikat velja do – datum izteka veljavnosti certifikata uporabnika
Uporabnika nadomešča – v primeru nadomeščanja se izpiše ime uporabnika, ki nadomešča
Email – e-naslov uporabnika
Faksimile – ali ima uporabnik nastavljen faksimile
Zunanji id – uporabnikov zunanji ID (opcijsko)
Obračunavanje – na katero podjetje se uporabnik obračunava
Dostop iz zunanje mreže – ali ima uporabnik omogočen dostop do sistema iz zunanje mreže

Slika 1: Seznam uporabnikov

Z desnim klikom na posameznega uporabnika prikličemo meni, kjer lahko urejamo dodatne možnosti glede uporabnika:

Dodaj – dodaj novega uporabnika
Spremeni podatke – spremeni uporabnikove podatke (vloga, email, certifikat, itd.)
Odstrani – odstrani uporabnika iz sistema

Blokiraj* – blokiraj dostop uporabniku v sistem (*uporabnik ostane v kvoti uporabnikov)
Aktiviraj – aktiviraj uporabnika

Omogoči dostop iz zunanje mreže – uporabniku omogočimo da do sistema dostopa iz zunanjih mrež
Onemogoči dostop iz zunanje mreže – uporabniku onemogočimo da do sistema dostopa iz zunanjih mrež

Nadomeščanje – nastavimo kdo nadomešča izbranega uporabnika
Uredi faksimile uporabnika – nastavimo faksimile za izbranega uporabnika

Dodeli na delovno mesto – izbranega uporabnika dodelimo na delovno mesto

Dodaj sistemskega uporabnika – doda sistemskega uporabnika
Uvozi iz datoteke – uvozi uporabnike iz xml datoteke

Spremeni geslo – spremeni geslo izbranemu uporabniku
Zahtevaj spremembo gesla ob prijavi – uporabnik mora po prijavi obvezno zamenjati svoje geslo
Onemogoči pomnjenje gesla – onemogočeno pomnjenje gesla za uporabnika
Omogoči pomnjenje gesla – omogočeno pomnjenje gesla za uporabnika

Regeneriraj imena za prijavo – s skripto lahko nastavimo imena za prijavo (npr. namesto ime in prva črka priimka ime.priimek)

Razširi vse – razširi vse vnose
Skrči vse – skrči vse vnose

Slika 2: Meni za urejanje uporabnikov

Kako vam lahko pomagamo?