1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Avtentikacija
  5. Filtri za dostop

Filtri za dostop

Za posamezen način avtentikacije lahko določimo filtre, ki dovoljujejo oziroma omogočajo dostop s posameznih omrežij oziroma IP naslovov.

Slika 1: Filtri za dostop za posamezna omrežja

V levo okence dodajamo dovoljena omrežja, v desno nedovoljena.

Omrežja vnašamo v formatu x.x.x.x/xx, lahko si pomagamo z IP kalkulatorjem: http://jodies.de/ipcalc

Kako vam lahko pomagamo?