1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Splošne nastavitve
  5. Ostalo

Ostalo

V tem razdelku nastavljamo različne nastavitve:

Status

Baza je arhivska – označimo, če uporabljamo sistem samo kot arhiv. Vnos novih dokumentov je onemogočen, prav tako obdelava obstoječih dokumentov.

Zaklepanje programa

Po določenem času bo program zahteval geslo za nadaljevanje dela. Čas definiramo v minutah.

Ugašanje programa

Ob določeni uri ali po pretečenem času se bo program zaprl.

Zaznamki

Ob dodeljevanju ali posredovanju dostopa sistem označi zaznamek na dokumentu.

Naslovi oken

Nastavimo naslove oken EBA DMS sistema.

Minimalna verzija klienta

Nastavimo minimalno dovoljeno verzijo za uporabo. Nastavimo celo vrednost, npr. 4.1.3.20503

Slika 1: Splošne nastavitve

Kako vam lahko pomagamo?