1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Vodič za namestitev
  5. Baza podatkov
  6. Nastavitve za Oracle

Nastavitve za Oracle

Za povezavo na podatkovno bazo Oracle – lokalno ali zunanjo – je potrebno v EBA DMS klientu namestiti ustrezne gonilnike ter ustrezno nastaviti povezavo na podatkovno bazo.

  1. Prenesemo Oracle gonilnike, izberemo ustrezno verzijo – 11_2 ali 12_2 ter ustrezno bitnost – 32 ali 64bit.
  2. Gonilnike odarhiviramo v namestitveno mapo programa EBA DMS v podmapo bin, privzeta pot mape je C:\Program Files\EBA\bin – na strežniku je potrebno isto narediti tudi za aplikacijske servise, gonilnike se skopira v C:\Program Files\[ime_servisov]\bin mapo.
  3. Potrdimo, da Windows prepiše obstoječe datoteke.
  4. Nastavimo povezavo na podatkovno bazo tako, da skopiramo celoten niz za povezavo na podatkovno bazo iz datoteke tnsames.ora.

Prenos Oracle gonilnikov:

Primer nastavljene povezave na Oracle bazo:

Slika 1: Primer povezave na Oracle podatkovno bazo.

Za uporabnika podatkovne baze morate zagotoviti slednja dovoljenja:

GRANT SELECT ON VIEW $V_SESSION;
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_CRYPTO TO <EBA_DB_USER>;
GRANT CREATE SEQUENCE TO <EBA_DB_USER>;

Gonilnike .dll je potrebno namestiti na vsak klient, ki se bo povezoval na Oracle podatkovno bazo.

Kako vam lahko pomagamo?