1. Prva stran
 2. Dokumentacija
 3. Administratorska navodila
 4. Konfiguracija aplikacijskih servisov
 5. Web Services servis

Web Services servis

Opis

Web servisi oziroma spletni servisi se v glavnem koristijo za integracijo z drugimi informacijskimi sistemi.

Servis je namenjen temu, da posluša, sprejema in procesira zahtevke, poslane preko spletnih servisov, nastavi konfiguracijo, nadzira prenos podatkov in vodi dnevniške datoteke (log).

Slika 1: Okno za nastavljanje Web Service servisa

Splošne nastavitve

 • Port: Privzeta vrata so 9876. Bodite pozorni, če imate ta vrata že zasedena ali pa če imate nameščenih več instanc EBA aplikacijskih servisov. V tem primeru mora imeti vsaka isntanca svoja vrata.
 • SSL Certificate: V primeru, da želimo koristiti SSL certifikat za servis, tu obkljukamo opcijo in iz seznama izberemo certifikat. Pred tem moramo certifikat z EBA DMS klientom uvoziti v Hrambo certifikatov.
 • Check for database notification: Je opcija, ki jo ponujajo nekatere podatkovne baze za pošiljanje obvestil. Tu vklopimo to možnost.
 • WS server: Tu vnesemo naslov strežnika, kjer teče spletni servis.
 • Server name or address: IP naslov ali ime strežnika, kjer poganjamo EBA aplikacijske servise.
 • Max. instance serve count: Privzeta vrednost Unlimited (neomejeno). Nastavimo, koliko zahtevkov lahko servis sprocesira.
 • Quit after idle time: Privzeta vrednost je 60 sekund, kar pomeni, da ko enkrat servis sprejme zahtevek in le-tega sprocesira ter je nedejaven za več kot 60s, potem se zahtevek zaključi oz. prekine.
 • Initial pool size: Ta nastavitev omeji procesiranje nastavljenega števila zahtevkov, ki potekajo sočasno.
 • Additional pool size: Nastavitev je podrejena zgornji – če je dosežena zgornja vrednost (initial pool size) in pripe nov zahtevek za procesiranje – bo sistem upošteval število tu nastavljenih zahtevkov, dokler se ne sprosti količina zahtevkov, določenih z Initial pool size.

Port settings

Ta zavihek je na voljo zgolj v Multi tenant postavitvi EBA aplikacijskih servisov.

Vrata za servis lahko nastavimo za vsako podatkovno bazo posebej.
Nastavlja se enako kot v single tenant postavitvi.

Activity Monitor

Spremlja vso dogajanje tega servisa – od zatevkov do procesiranja.

Services Monitor

Zagotavlja seznam vseh procesov, ki so se izvajali od zagona Web servisa. Vsak proces ima svoj PID, tako da lažje iščemo ustrezne log datoteke, če je to potrebno.

WS Request History

Deluje podobno kot Services monitor, le da je tu kompletna zgodovina delovanja servisa. Zgodovina se beleži za maksimalno 7 dni.

Script Exceptions

Če se pojavi napaka pri izvrševanju skript, tukaj vidimo kateri projekt ima napako in tako lažje odkrijemo napako. V tem zavihk bomo našli informacije o katerikoli napaki, ki se je pojavila ob izvedbi skripte preko EBA DMS klienta.

WS Logs

V tem zavihku se hranijo informacije vseh izvršenih zahtevkov, ki jih je izvedel Web service servis. Tu se hranijo vsi podatki procesa avtomatizacije za servis, kdar imamo nivo logiranja nastavljen na Debug.

Service Logs

Tu se nadzirajo vse aktivnosti, v zvezi s samim Web service servisom. Če je servis neodziven oziroma “pade”, potem bo zaznamba v teh zapisih.

Messaging & Logging

Vsak servis ima seznam možnih napak z definirano prioriteto, za vsako izmed teh pa lahko nastavite, da vam sistem pošlje obvestilo, če do napake pride.

V razdelku Logging lahko nastavljamo, kam se logi zapisujejo ter za koliko dni se hranijo.

Nastavljamo tudi nivo logiranja, privzet nivo je Debug.

Kako vam lahko pomagamo?