1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Zajem dokumemtov
  5. Vrste skenirnic

Vrste skenirnic

V primeru skenirnih mest na različnih lokacijah (izven iste mreže, preko EBA FW, itd.) na počasnih internetnih povezavah, je nastavitev ločene ali lokalne skenirnice NUJNA. V nasprotnem primeru bo izredno počasno delo na dokumentih v sistemu.

Vrste skenirnic

  • globalna skenirnica
  • lokalna skenirrnica
  • ločena skenirnica

Privzeto je v EBA DMS nastavljena globalna skenirnica.

Globalna skenirnica

Dostop do paketov imajo vsi uporabniki, ki imajo modul Skenirnica in v nastavitvah označeno možnost, da pakete vidijo vsi na poslovni enoti, če niso sami kreirali  paketa.

Dostop do paketa drugih podjetij v primeru več podjetij je omogočen uporabnikom, ki imajo dovoljenje za delo v skenirnici za to podjetje,

Poredovanje paketa je mogoče  uporabnikom, ki imajo modul Skenirnica in v nastavitvah označeno možnost, da pakete vidijo vsi na poslovni enoti. V primeru več podjetij v EBI, je posredovanje omogočeno samo tistim uporabnikom, ki so razporejeni v podjetje, ki je lastnik podjetja.

Ločena skenirnica:

V nastavitvah skenirnice je možno nastaviti ločeno bazo za skenirnico. Ta se uporablja v primerih, ko uporabniki delajo oddaljeno preko počasnih mrežnih povezav. Postavitev in nastavitve za ločeno skenirnico mora izvesti EBA administrator. 

Lokalna skenirnica:

Lokalna skernica je skenirnica, ki jo ima uporabnik na lokalnem računalniku. Iz lokalne skenirnice ni mogoče posredovati paketa drugim uporabnikom.

Ločena baza za skenirnico

Za skenirnico lahko postavite ločeno bazo. Ločena baza za skenirnico se uporabljala v primerih, ko uporabniki delajo oddaljeno preko počasnih mrežnih povezav. 

Kreirajte novo bazo za skenirnico in jo dodajte kot novo zunanjo bazo v Administracija > Splošne nastavitve razdelek Zunanje baze podatkov. Izpolnite potrebna polja ime baze, uporabniško ime, geslo im strežnika, kjer je baza nameščena in vrata.

Kako vam lahko pomagamo?