1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Delovni tok
  5. Tipi pravil

Tipi pravil

Za vsako vrsto pravila (ob prejemu, na dokumentu,…) lahko definiramo tip pravila.

Tipi pravil so:

Pravilo

Vsako pravilo vsebuje pogoje za njegovo izvedbo ter akcije, ki naj se izvedejo.

Pravila avtomatizirajo delo – ko so izpolnjeni vsi pogoji, se izvede nastavljena akcija.

Če akcija ni definirana, se pravilo izvede ob ukazu Shrani na dokumentu.

Skupina pravil

Skupek pravil, ki veljajo za vsa pravila v tej skupini. Npr. v skupini definiramo tip dokumetna – recimo račun – in lastnika podatkov. V naslednjih pravilih, ki so v tej skupini, teh pogojev ni potrebno določati. Skupine so označene z odebeljenimi črkami.

V posamezni skupini lahko kreiramo dodatne skupine in s tem ustvarimo gnezdenje pravil.

Če se pravilo v prvi skupini izvede – sistem naleti na pravilo, ki ustreza vsem pogojem – se izvajanje pravil konča.

Slika 1: Primer skupine pravil

Povezano pravilo

Se uporablja pri povezanih dokumentih – za prepis podatkov iz povezanih dokumentov.

Preverba

Preverbe so namenjene temu, da preverijo vnose, ki jih definiramo. Npr. za določeno polje želimo, da ga uporabnik obvezno izpolni ali pa da ne sme biti prazno ipd. To nastavimo s preverbo.

Preverba se izvede na podan pogoj.

Lahko kreiramo splošno preverbo na definirane akcije, lahko pa kreiramo preverbo na pravilu – vzame akcijo iz pravila.

Skupina preverb

Podobno kot skupina pravil je skupina preverb skupek posameznih pogojev in akcij, ki jih definiramo.

Dovolilnica

Dovolilnica nam omogoča dodatno akcijo, dodatna pooblastila – lahko dodamo ali odvzamemo pooblastila, lahko spremenimo read-only polja na spremnem listu.


Tip pravila dodamo z gumbom Dodaj na posamezni vrsti pravil:

Slika 1: Dodajanje novega tipa pravil

Kako vam lahko pomagamo?