1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Predloge dokumentov

Predloge dokumentov

Predloge so vnaprej pripravljene vsebine na dokumentu oziroma lahko tudi delno izpolnjeni dokumenti.


Predloge lahko služijo kot osnova za pripravo novih dokumentov, dodelite jih lahko vsakemu tipu dokumenta, uporabite jih lahko za delo z njimi v pisarni in v klasifikaciji.

Za izdelavo predloge dokumenta lahko uporabite enega od programov za urejanje besedil, preglednic ali predstavitev, ki so del programski paketov za pisarniško poslovanje MS Office ali LibreOffice.

LibreOffice je brezplačen, prost in odprtokoden pisarniški paket, ki je združljiv z MS Office.

EBA DMS podpira delo z LibreOffice in MS Office programi pisarniškega poslovanja.

Programi za urejanje besedil
LibreOffice: Writer
MS Office: Word
Programi za delo s preglednicami
LibreOffice: Calc
MS Office: Excel
Programi za izdelavo predstavitev
LibreOffice: Impress
MS Office: PowerPoint

Omogočeno je tudi verzioniranje predlog.
Predlogo in njeno zadnjo verzijo, morate vedno aktivirati, če želite omogočiti njihovo uporabo v sistemu.

Primer uporabe predlog:
Izdajate račune podnajemnikom za poslovne prostore. Račune mesečno izstavite istim podjetjem in na računih so iste postavke, edino kar se spreminja je cena in datum izstavitve. Za vsako podjetje lahko vnaprej pripravite ustrezne delno izpolnjene dokumente brez cen in datumov. Tako vam ob izstavitvi računov ni potrebno izdelati celotnega računa, ampak izpolnite samo manjkajoče podatke.

Predloge lahko dodelite za delo v pisarni ali v klasifikaciji.

Članki

Kako vam lahko pomagamo?