1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Vodič za namestitev
  5. Namestitev klienta EBA DMS

Namestitev klienta EBA DMS

Skozi postopek namestitev vas vodi namestitveni čarovnik, ki je prilagojen tako, da so privzete vrednosti za običajne uporabnike ustrezne. Dodatne komponente se namesti samo za napredne uporabnike ali potrebe.

V namestitvi EBA klienta sta dve komponenti namestitev:

EBA klient je grafični vmesnik za uporabnike. To je glavna komponenta, ki se lahko namesti kot samostojen sklop.

EBA Tools so orodja za razvijalce. Običajnim uporabnikom te komponente ni potrebno nameščati.

Možnih je več načinov namestitve:

Strežniška namestitev  je najbolj razširjena v podjetjih z več uporabniki. Vse, kar se tiče sistema EBA, se namesti na strežnik, po delovnih postajah se namesti EBA DMS klient.

Lokalna namestitev se uporablja v podjetjih, kjer je samo en uporabnik. Celoten sistem skupaj z bazo se namesti na uporabnikov računalnik. 

Video: Namestitev EBA DMS klienta

Pri strežniški namestitvi morate klienta najprej namestiti na strežnik, nato po istem postopku namestite še na vse delovne postaje, torej na vse računalnike EBA DMS uporabnikov. Pri namestitvi na kliente naj pot do nastavitvene datoteke kaže na skupno nastavitveno datoteko (init.ini). Če boste pri namestitivi na kliente uporabili lokalno namestitveno datoteko, potem boste morali ob nadgradnjah vedno na novo nastavljati povezavo

Video navodila za spreminjanje poti do .ini datoteke

Namestitev na strežnik morate opraviti kot Administrator v programu Windows, namestitvena datoteka se po navadi nahaja v skupni mapi C:\eba_share\install\ , razen, če je dogovorjeno drugače.

Zaženi kot admin
Slika 1: Zaženi installer kot Administrator.

Najprej izberete jezik, na voljo so poleg slovenskega še angleški, nemški in hrvaški jezik.

Slika 2: Izberite jezik namestitvenega čarovnika.

Nadaljujte s postopkom namestitve, skozi katerega vas vodi namestitveni čarovnik.

Slika 3: Namestitveni čarovnik

Označite komponente, ki jih želite namestiti.  Komponenta EBA je program, EBA Tools pa je skupina programov, ki je namenjena administratorjem in razvijalcem.

Slika 4: Izbor namestitvenih komponent

V naslednjem koraku izberete pot namestitev oz. mapo, v katero se bo namestila EBA. Čarovnik vam ponudi privzeto ciljno mapo, lahko pa določite drugo. V izbrano lokacijo se bo namestil samo program EBA, bazo lahko namestite ločeno na drug disk ali drug računalnik.

Slika 5: Izbor ciljne mape

Izberite pot do nastavitvene datoteke, iz katere program bere nastavitve za povezavo na podatkovno bazo.

Slika 6: Pot do nastavitvene datoteke

Pot do nastavitvene .ini datoteke se zapiše v register (program REGEDIT- Registry editor) v ključ Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EBA\Client

S klikom na gumb  zaženete namestitev.   

Slika 7: Zagon namestitve

Počakajte, da se namestitev zaključi. 

Slika 8: Nameščanje v teku

Namestitev končamo s klikom na gumb Dokončaj:

Slika 9: Dokončanje namestitve

Na namizju se pojavi ikona. Program EBA lahko kadarkoli zaženete z namizja, kjer se je ustvarila bližnjica. Če ste EBA DMS namestili prvič, programa še ne morete uporabljati, ker je potrebno nastaviti povezavo z bazo ter opraviti registracijo podjetja.

Članki

Kako vam lahko pomagamo?