1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. e-fascikel
  5. Priprava e-fascikla

Priprava e-fascikla

V elektronski fascikel lahko vložimo samo dokumente, ki se nahajajo v arhivu. Dokumentov v skenirnici in živih dokumentov v e-fascikel ne moremo dodati.

Za pripravo e-fascikla izberemo meni Administracija>E-fascikel. Odpre se nam čarovnik, ki nas vodi skozi postopek kreiranja e-fascikla:

  1. korak

    Izberemo lokacijo, kamor želimo zapisati iso datoteko e-fascikla:
Slika 1: Izberimo pot, kamor želimo shraniti ISO datoteko.

Določevanje kriterijev

Pri multicompany postavitvi definiramo, za katero podjetje želimo zapisati dokumente. Lahko zapišemo dokumente za posamezno podjetje ali vsa podjetja.

Določimo kriterije, katere dokumente želimo zapisati v e-fascikel:

Dokumenti

Opcije za izbor dokumentov:
– leto (izbor velja za vse dokumente v arhivu, ki so bili v sistem vloženi v definiranem letu
– obdobje (definiramo obdobje od – do).
– vse v hrambi (vsi dokumenti v hrambi)
– dokumenti na odložišču (vsi dokumeni, ki so trenutno v odložišču)

Pri prvih dveh izborih imate dodatno možnost, da omejite dokukmente tudi na njihovo smer (interni, vhodni, izhodni).

Povezani in vloženi dokumenti

Izberite opcijo ali se v fascikel vključi povezane in vložene dokumente.

Število dokumentov, ki se bodo zapisali v e-fascikel se vam sproti izpisuje na dnu okna glede na označene opcije. Število ne vključuje povezanih in vloženih dokumentov.

Slika 2: Kriteriji e-fascikla

Parametri fascikla

Zapiši komentarje – Sistem zapiše dodane komentarje s strani uporabnikov v fascikel.

Geslo: Določimo uporabniško ime in geslo, s katerim bo možno dostopati do e-fascikla. Geslo je obvezno.

Z gumbom Uveljavi pričnemo z zapisovanjem fascikla na izbrano lokacijo. Ko se vsi vodoravni stolpci obarvajo zeleno, je fascikel pripravljen.

Slika 3: Parametri e-fascikla


Slika 4: Zapis e-fascikla

Kako vam lahko pomagamo?