1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Varnostna kopija in obnova

Varnostna kopija in obnova

Opozorilo: EBA d.o.o. ne odgovarja za varnostno kopiranje podatkovnih baz, za to je odgovoren uporabnik sam. Spodnja navodila služijo zgolj kot priporočilo oziroma pomoč pri kreiranju varnostne kopije.

EBA DMS vse podatke zapisuje v podatkovno bazo, za kreiranje varnostne kopije pa je možnih več načinov:

Uporaba orodja v klientu EBA DMS

Do orodja dostopamo v meniju Orodja>Varnostna kopija. Izberemo, ali želimo kreirati ali uvoziti varnostno kopijo.

Program nas vpraša za pot do datoteke, korak zaključimo s pritiskom na gumb Uveljavi.Uporaba orodja v klientu EBA DMS

Slika 1: Kreiranje varnostne kopije


Varnostna kopija podatkovne baze

PostgreSQL

Avtomatizirano kreiranje varnostne kopije podatkovne baze tipa PostgtreSQL napravimo z vgrajenim orodjem pg_dump.exe in Windows Task Scheduler-jem.

  1. Zaženite CMD kot administrator.
  2. Navigirajte do namestivene datoteke PostgreSQL, v mapo bin.
  3. Vnesite ustrezen ukaz za kreiranje varnostne kopije, opcije so sledeče:

-U postgres:  definiramo uporabnika, s katerim se želimo povezati na PostgreSQL strežnik. V našem primeru je to uporabnik postgres.

-W:  program od vas zahteva vnos gesla za uporabnika. Ko boste pognali program z ENTER, boste morali vnesti geslo.

-F : definira format varnostne kopije, opcije so:

  • c: custom-prilagojen format
  • d: format arhiva kot direktorij
  • t:tar zapis
  • p: plain text zapis


Primer ukaza za kreiranje varnostne kopije:

C:\Program Files\PostgreSQL\9.5\bin>pg_dump.exe -U postgres testeba > C:\eba_share\db\testeba.sql


Avtomatizirana varnostna kopija

S programom Windows Task Scheduler lahko nastavimo izvajanje zgornjega ukaza ob določenem terminu.


.INI datoteka

Edina datoteka programa EBA DMS, katero je poleg baze podatkov smiselno varnostno kopirati, je nastavitvena datoteka init.ini.

Slednja se nahaja v mapi, ki ste jo določili pri namestitvi programa.

Članki